L’okupació contra la MAT obre les portes!

Des de les terres de Girona els comuniquem que fa quatre dies s’ha okupat un espai, amb la finalitat de donar-li continuïtat a la lluita que s’aquesta duent a terme contra la destrucció del territori, que aquesta vegada ha pres la forma de la línia de Molt Alta Tensió (M.A.T.).

 La setmana passada ens hem trobat en Fellines, poble directament afectat, ja abans fustigat per la construcció d’una autopista al costat que afecta a la població local directament, i ara s’atemptés contra les seves vides amb una línia de 400 kV que passés a menys de 200m del poble i en algunes cases arribant fins i tot a una distància de 17m, burlant-se dels seus propis estudis que demostren la perillositat dels camps electromagnètics que aquesta energia genera i saltantse les seves pròpies lleis que el prohiben.

 Aquesta setmana diferents companys i companyes s’han apropat a exposar diferents lluites en defensa del territori, tant en l’Estat Espanyol com fora del. Hem fet molta difusió als pobles del voltant i marxat cap a les obres. Hem generat debat i hem passat a la acció, la qual cosa ens ha enfortit, i compartir aquesta experiència ens ha permès teixir xarxes i generar noves relacions.

 Perquè aquesta setmana no s’acabi, decidim alliberar aquest espai, per generar un punt de trobada, un punt de lluita.  Un nou espai on tots i totes  aquelles que vulguem fer tangible nostra oposició ens trobem. Un espai que ens faci créixer i en el qual puguem projectar les nostres estratègies de lluites col·lectives.

 Hem triat aquesta casa perquè també es troba afectada pel traçat de la linde Molt Alta Tensió, on la oposició  és i sera frontal. La propietat és un robatori, els espais són d’els qui els donen vida i per això ens hem proposat okuparla.

NO A la M.A.T. NI Al MÓN QUE LA NECESSITA.

 NO Al SISTEMA *TECNOINDUSTRIAL

 

(cast)

Desde las tierras de Girona les comunicamos que hace cuatro días se ha okupado un espacio, con el fin de darle continuidad a la lucha que se esta llevando a cabo contra la destruccion del territorio, que esta vez ha tomado la forma de la linea de Muy Alta Tension (M.A.T.).

La semana pasada nos hemos encontrado en Fellines, pueblo directamente afectado, ya antes fustigado por la construccion de una autopista al lado que afecta a la poblacion local directamente, y ahora se atentara contra sus vidas con una linea de 400 kV que pasara a menos de 200m del pueblo y en algunas casas llegando incluso a una distancia de 17m, burlandose de sus propios estudios que demuestran la peligrosidad de los campos electromagneticos que esta energia genera y saltandose sus propias leyes que lo prohiben.

Esta semana diferentes companerxs se han acercado a exponer distintas luchas en defensa del territorio, tanto en el Estado Espanol como fuera de el. Hemos hecho mucha difusion en los pueblos de alrededor y marchado hacia las obras. Hemos generado debate y hemos pasado a la accion, lo cual nos ha fortalecido, y compartir esta experiencia nos ha permitido tejer redes y generar nuevas relaciones.

Para que esta semana no se acabe, decidimos liberar este espacio, para generar un punto de encuentro, un punto de lucha. Un nuevo espacio donde todxs aquellxs que queramos hacer tangible nuestra oposicion nos encontremos. Un espacio que nos haga crecer y en el cual podamos proyectar nuestras estrategias de luchas colectivas.

Hemos elegido esta casa porque tambien se encuentra afectada por el trazado de la linea de Muy Alta Tension, donde la oposicion es y sera frontal. La propiedad es un robo, los espacios son de quienes les dan vida y por eso nos hemos propuesto okuparla.

NO A LA M.A.T. NI AL MUNDO QUE LA NECESITA.

NO AL SISTEMA TECNOINDUSTRIAL