Comunicat des de l’acampada

L’Acampada de Resistència Activa en Defensa del Territori, contra la MAT i el món que la necessita ja porta cinc dies en un bosc de Fellines (Viladasens), no gaire lluny de Girona. En aquests pocs dies s’han aplegat més de cent persones, procedents tant dels entorns com d’altres indrets de l’Estat espanyol i fins i tot de més enllà de les seves fronteres.

Durant aquesta primera setmana d’acampada s’ha donat importància al fet de conèixer el territori, veure l’estat de les obres de la MAT, compartir experiències i estratègies de lluita, així como també fer difusió i agitació.
En el decurs de les diferents sortides hem pogut constatar que avancen de molt de pressa les obres de les torres del traçat d’aquest línia de molt alta tensió que encara falten per construir als entorns de Girona, la línia que va des de Bescanó fins a Santa Llogaia d’Àlguema. En alguns punts la construcció dels fonaments de les torres de la MAT va molt ràpid. Altres punts del tram ja es troben desbrossats i en alguns llocs s’estan obrin camins per a les obres.

Des del punt de vista de la interconnexió de les lluites, s’ha tingut l’oportunitat de trobar-nos amb companys/es provinents de lluites hagudes i presents en el territori francès. Ens han explicat mobilitzacions contra la MAT (THT) i contra les nuclears a Normandia, com també sobre una lluita actual contra els parcs eòlics previstos a la zona de l’Ariège, al sud de l’hexàgon. També hi ha hagut una xerrada sobre la destrucció de l’Amazònia peruana provocada per empreses petrolíferes, entre las quals cal esmentar Repsol. Hi ha hagut debats molt interessants sobre possibles estratègies i pràctiques, comparant les experiències.

La nostra presència en alguns mercats dels pobles propers ha generat solidaritat per part de les i els habitants.

Aquells que creuen que la MAT ja és un fet consumat o que no es pot aturar, insistim afirmant que l’única lluita que es perd es la que s’abandona. La situació canvia d’un dia per l’altre.

Encara que no sempre en la mateixa torre, els obrers estan treballant tots els dies de la setmana. Queda clar que les empreses volen acabar el més ràpid possible. Por això mateix, es important que hi hagi una participació nombrosa i prolongada per a seguir col·locant pals a les rodes a aquesta màquina destructora, saben que cada dia de retràs és un dany econòmic.

Us incitem a participar en les assemblees diàries que es fan a las set de la tarda a l’acampada, com també a les sortides que fem veure les obres. Així mateix, us animem a venir a les jornades previstes el divendres 30 i el dissabte 31 d’agost. No obstant, cal remarcar la importància de que portem la lluita contra la MAT i el seu món a cada racó d’aquesta societat electrificada.

Algunes de les empreses que estan participant a la construcció de la MAT són:

– Red Electrica de España (REE)
– Rotella
– Promsa
– Garoc
– Vinci
– Eulen
– Grues Güell
– Estabanell
– Inelgir
– Terroca Treballs
– Elecnor
– Monfo SL.
– Siemens

També cal senyalar la feina bruta del sindicat Unió de Pagesos, el qual està pressionant les persones dels terrenys afectats a fi d’acceptar la proposta de rebre diners sota l’amenaça d’una expropiació sense cap tipus de retribució, fent creure a aquestes persones que no existeix l’opció de seguir lluitant fins el darrer moment.

Això no acaba aquí.

Ens veurem en la foscor.

La Acampada de Resistencia Activa en Defensa del Territorio Contra la MAT y el mundo que la necesita lleva ya cinco días en un bosque de Fellines, cerca de Girona. En estos pocos días se han reunido más de cien personas provenientes tanto de la zona como del resto del Estado y de más alla de sus fronteras.

Durante esta primera semana de la acampada hemos dado importancia a conocer el territorio, ver el estado de las obras, compartir experiencias y estrategias de lucha, asi como hacer difusión y agitación.

Al realizar varias salidas hemos constatado que avanzan de forma veloz las obras de las torres del trazado que falta por construir en la zona de Girona, que va desde Bescanó hasta Santa Llogaia d’Alguema. En algunos lugares la construcción de los cimientos de las tórres va muy rapido. Otros puntos del tramo están desbrozados y en algunas partes están abriendo caminos.

Desde el punto de vista de la interconexión de las luchas, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con compañeros/ras provenientes de luchas del pasado y presente en el territorio francés. Nos han hablado sobre los movimientos contra la MAT y las nucleares en Normandia, como también sobre una actual lucha contra los parques eólicos previstos para la zona de Ariège, en el sur. También ha habído otra charla sobre la destrucción de la Amazonia peruana llevada a cabo por empresas petrlíferas, entre las cuáles Repsol. Se han dado debates muy interesantes sobre posibles estrategias y prácticas, comparando las experiencias.

Nuestra presencia en algunos mercados de los pueblos cercanos ha desencadenadosolidairdad de parte de las y los habitantes. A quienes crren que la MAT ya está hecha o que no se puede parar, insistimos diciendo que la única lucha que se pierde es la que se abandona.

La situación cambia de un día a otro. Aunque no siempre en la misma torre, los obreros están trabajando todos los días de la semana. Está claro que las empresas quieren acabar lo más rápido posible. Por lo tanto, es importante que haya una participación numerosa y prolongada para seguir poniendo palos en las ruedas a esta máquina destructora, sabiendo que cada día de retraso es una daño económico.

Os incitamos a participar en las asambleas diarias que tiene lugar a las siete de la tarde en la acampada, como también en las salidas a las obras. Así mismo, os animamos a venir a las jornadas previstas para el viernes 30 y el sabado 31 de agosto. Sin embargo, queremos subrayar la importancia de llevar la lucha contra la MAT y su mundo a cada rincón de esta sociedad electrificada.

Algunas de las empresas que están participando en la construcción de la MAT son:

– Red Electrica de España (REE)
– Rotella
– Promsa
– Garoc
– Vinci
– Eulen
– Grues Güell
– Estabanell
– Inelgir
– Terroca Treballs
– Elecnor
– Monfo SL.
– Siemens

También cabe señalar el trabajo sucio de del sindicato Unió de Pagesos, el cual está presionando a las personas de los terrenos afectados para aceptar la propuesta de dinero bajo la amenaza de una expropiación sin ningún tipo de retribución, haciéndoles creer que no existe la opción de seguir luchando hasta el último momento.

Esto no acaba aquí.

Nos vemos en la oscuridad

Mas Castelló (desalojada) contra la MAT