Com arribar a la masia

[CAT][CAS][FRA][ITA][PT][EUSK]

[CAT]
– Per la N2, sortint de Girona direcció nord, sortir a la sortida de l’ Escala – Orriols i a la glorieta agafar dirrecció l’Escala (GI623) . Seguir recte 2 kilometres i, just abans de la gasolinera abandonada, agafar el camí a la dreta. Una vegada alli, seguir fins el segon cami a la dreta, que et portarà a la masia.

-Desde la autopista AP7, sortir a la sortir 5 l’Escala – Orriols. En la primera cruïlla a l’esquerra a la GI623. Seguir recte durant un kilometre i, a la gasolinera, agafar el camí a la dreta. Una vegada alli, seguir fins el segon camí a la dreta, que es el que et portarà a la masia.

* Acostuma a haver-hi control a la gasolinera. Si vols evitar-lo, busca el teu cami a Open Street Maps.

MAPA

[CAS]

Para llegar a Mas Castelló:

– Por la N2, saliendo de Girona direción norte, salir en la salida de l’Escala – Orriols y en la rotonda coger dirección l’Escala (GI623). Seguir recto dos kilometros y, justo antes de la gasolinera abandonada, coger el camino a la derecha. Una vez ahí, seguir hasta el segundo camino a la derecha, que te llevará a la masía.

– Desde la autopista AP7, salir en la salida 5 L’Escala – Orriols. Al primer cruce girar a la izquierda en la GI623. Seguir recto durante un kilometro y, en la gasolinera, coger el camino a la derecha. Una vez ahí, seguir hasta el segundo camino a la derecha, que es el que lleva a la masía.

* Suele haber control en la gasolinera. Si quieres evitarlo, busca tu camino en Open Street Maps.

[FRA]

Pour venir à Mas Castelló:

– Depuis la N2 depuis Gérone vers le nord, sortir à droite par la sortie L’Escala – Orriols et au rond-point prendre la première sortie sur la droite (GI623). Continuer tout droit pendant deux kilomètres et prendre le chemin sur la droite juste avant la station-service. Une fois là, continuer jusqu’au deuxième chemin sur la droite.

– Depuis l’autoroute AP7, sortir à la sortie 5 L’Escala – Orriols. Au premier croisement, prendre à gauche sur la GI623. Tout droit pendant un km jusqu’à la station-service, puis suivre le même chemin qu’indiqué ci-dessus.

MAPA

[ÌTA]

Per arrivare a Mas Castelló:

– Dalla N2, proveniendo da Girona e in direzione Nord, uscire all’uscita L’Escala – Orriols e alla rotonda pigliare direzione l’Escala (GI623). Continuare per circa due kilometri e, appena prima del benzinaio abbandonato, pigliare il sentiero a destra. Una volta lí, continuare fino al secondo sentiero a destra, che arriva fino alla casa.

– Dall’autostrada AP7, uscire alla uscita 5 L’Escala – Orriols. Al primo incrocio girare a sinistra nella GI623. Continuare dritto per un kilometro e, al benzinaio, pigliare il sentiero a destra. Una volta lí, continuare fino al secondo sentiero a destra, che arriva fino alla casa.

* A volte ci sono controlli al benzinaio. Se vuoi evitarli, cerca il tuo sentiero su Open Street Maps

MAPPA

[PT]

Para chegar à Mas Castelló:

– Pela N2, saindo de Girona direcçao norte, tomar a saída de l’Escala – Orriols, e na rotunda, ir direcçao l’Escala (GI623). Seguir recto dois kilometros e, logo antes da gasolineira abandonada, tomar o caminho para a direita. Uma vez aí, seguir pelo segundo caminho à direita, que te levará à quinta No MAT.

– Desde a auto-estrada AP7, saída 5 L’Escala – Orriols. No primeiro cruzamento virar à esquerda na GI623. Seguir recto durante um kilometro e, na gasolineira, ir pelo caminho à direita. Uma vez aí, seguir pelo segundo caminho à direita, que é o que leva à quinta No MAT.

* Costuma haver operaçao-stop na gasolineira. Se queres evitá-la, procura o teu caminho no Open Street Maps.

[EUSK]

Mas Castelló-ra heltzeko:

– N2-tik, Girona Iparraldetik ateraz gero, l’Escala – Orriols-eko irteeratik atera eta biribilgunean l’Escala-runtz hartu (GI623). Aurrera jarraitu bi kilometroz eta, utzita dagoen gasolindegia baino pixka bat lehenago, eskumaruntz ateratzen den bidexka hartu. Behin bertan, eskumaruntz ateratzen den bigarren bidexkara arte jarraitu eta… ongi etorri!!

– AP7 autopistatik, l’Escala – Orriols dioen irteeratik atera (5). Lehen bidegurutzean ezkerrera hartu GI623-an. Aurrera jarraitu kilometro batez eta, gasolindegian, eskumaruntz ateratzen den bidexka hartu. Behin bertan, eskumaruntz ateratzen den bigarren bidexkara arte jarraitu eta… ongi etorri!!

* Gasolindegian kontrola egon ohi da. Saihestu nahi izanez gero, bila ezazu(e) zuen bidexka Open Street Maps-en.

Mas Castelló (desalojada) contra la MAT