Solidaritat des de l’Acampada contra el Canvi Climàtic i de Reclaim the Fields en Manheim (Alemanya)

Des Manheim, Alemanya, les 300 persones que estem participant en l’Acampada contra el Canvi Climàtic i de Reclaim the Fields ens solidaritzem amb la gent que en aquests moments esteu lluitant contra la construcció de l’últim tram de la MAT a prop de Girona, a Catalunya.

Ens alegrem molt de que fins al moment tant l’acampada de resistència com l’okupació de la masia que heu realitzat estiguin tenint èxit. L’acampada que estem realitzant aquí a Manheim també està anant molt bé i està ajudant a visibilitzar l’oposició al mega projecte de mineria de carbó a cel obert que s’implementa des de fa anys en aquesta regió d’Alemanya. Durant els últims deu dies hem realitzat desenes d’accions, i ahir varem reokupar un bosc proper per instal · lar-hi un campament als arbres. L’objectiu d’aquesta nova okupació és resistir l’execució de la següent fase del projecte d’explotació minera, el qual, si no ho evitem, destruirà i poble de Manheim i totes les seves terres de cultiu. Així que des d’aquest racó de l’oest d’Alemanya us enviem molts ànims i molta força perquè seguiu resistint i lluitant contra aquesta infraestructura destructiva i contra el sistema capitalista i industrial que la fa possible i necessària. La vostra lluita és la nostra lluita! Solidaritat i resistència anticapitalista!

[CAS] [ENG]

(cast)

Desde Manheim, Alemania, las 300 personas que estamos participando en la Acampada contra el Cambio Climático y de Reclaim the Fields nos
solidarizarnos con la gente que en estos momentos estáis luchando contra la construcción del último tramo de la MAT cerca de Girona, en Catalunya.

Nos alegramos mucho de que hasta el momento tanto la acampada de resistencia como la okupacion de la masía que habéis realizado estén teniendo éxito. La acampada que estamos realizando aquí en Manheim también está yendo muy bien y está ayudando a visibilizar la oposición al mega proyecto de minería de carbón a cielo abierto que se implementa desde hace anos en esta región de Alemania. Durante los últimos diez días hemos realizado decenas de acciones, y ayer reokupamos un bosque cercano para instalar allí un campamento en los arboles. El objetivo de esta nueva okupacion es resistir a la ejecución de la siguiente fase del proyecto de explotación minera, el cual, si no lo evitamos, destruirá e pueblo de Manheim y todas sus tierras de cultivo. Así que desde este rincón del oeste de Alemania os enviamos muchos ánimos y mucha fuerza para que sigáis resistiendo y luchando contra esta infraestructura destructiva y contra el sistema capitalista e industrial que la hace posible y necesaria. Vuestra lucha es nuestra lucha! Solidaridad y resistencia anticapitalista!

—————————————————————————
[ENG]

Communique: support the resistance against MAT

From Manheim, Germany, the 300 people currently taking part in the
climate camp & reclaim the fields camp express our solidarity with the
people that are resisting the construction of the last part of the
MAT(explain…) close to Girona in Catalonia.

We are glad to hear that so far the action camp and the ocupation of the
masia which you have carried out are sucessfully going on.

The camp we are carrying out here in Manheim is doing well too. It is
helping to give visibility to an opposition to the megaproject of coal
open cast mining which is being implemented in the region of Germany.

During the last ten days we have organised dozens of actions and we
reoccupied a nearby forest and set up a tree camp there. The aim of this
new occupation is to resist the next implementation phase of the coal
mining project, which if we do not stop it will destroy among other
things the village of Manheim and all its agricultural land.

So from this corner of west Germany we send you lots of strength and
energy in order to keep your struggle and resistance going against that
destructive infrastructure and against the industrial capitalist system
which makes it necessary.

Your struggle is our struggle.
In solidarity and resistance

participants from the climate and reclaim the fields camps

Communique: support the resistance against MAT


From Manheim, Germany, the 300 people currently taking part in the
climate camp & reclaim the fields camp express our solidarity with the
people that are resisting the construction of the last part of the
MAT(explain...) close to Girona in Catalonia.


We are glad to hear that so far the action camp and the ocupation of the
masia which you have carried out are sucessfully going on.

The camp we are carrying out here in Manheim is doing well too. It is
helping to give visibility to an opposition to the megaproject of coal
open cast mining which is being implemented in the region of Germany.During the last ten days we have organised dozens of actions and we
reoccupied a nearby forest and set up a tree camp there. The aim of this
new occupation is to resist the next implementation phase of the coal
mining project, which if we do not stop it will destroy among other
things the village of Manheim and all its agricultural land.

So from this corner of west Germany we send you lots of strength and
energy in order to keep your struggle and resistance going against that
destructive infrastructure and against the industrial capitalist system
which makes it necessary.


Your struggle is our struggle.

In solidarity and resistance


participants from the climate and reclaim the fields camps